Thông tin ưu đãi

Danh mục gói khám cho khách hàng nhận Voucher tại Hệ thống Y tế Sakura

Danh mục gói khám cho khách hàng nhận Voucher tại Hệ thống Y tế Sakura

Thời gian áp dụng: Gói khám được áp dụng tại Hệ thống Y tế Sakura từ ngày 15/1/2024. Gói khám được thực hiện nhằm phát hiện các bệnh lý như: Tiểu đường Mỡ máu Tăng huyết áp Béo phì...
Xem chi tiết