Hướng dẫn

Để được phục vụ tốt nhất, Khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn khám tại khung đăng kí phía dưới hoặc qua hotline +84 24 3718 1000 

Đặt lịch khám
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thông tin bệnh nhân

Giới tính

Chọn chuyên khoa

Ngày và giờ thích hợp

Ngày giờ khám

Bằng cách nhấn nút Đăng ký hoặc nút gửi thông tin đi, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Chính sách quyền riêng tư!