Thẻ điểm nguy cơ đột quỵ Mobile

Mỗi ô tương ứng với một điểm. Tổng điểm của bạn ở mỗi cột tương ứng với mức nguy cơ đột quỵ mà bạn gặp phải.

Theo Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ

Loading

Nguy cơ của bạn đang ở mức nào?

Nguy cơ cao >=3: Cần đến tầm soát phát hiện bệnh ngay lập tức

Nguy cơ trung bình 4-6: sau khi tầm soát cần cải thiện

Nguy cơ thấp 6-8: Sau tầm soát cần duy trì