TTUT. TS. BS NGUYỄN THẾ DUY

TTUT. TS. BS NGUYỄN THẾ DUY

Quân hàm đại tá (2004)

Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (2010)

Tiến sĩ Nội thần kinh (2003)

Nguyên trongwr khoa Nội Nhân dân, Phó trưởng khoa Nội Thần kinh bệnh viện TW Quân đội 108