TS.BS Tưởng Thị Hồng Hạnh

TS.BS Tưởng Thị Hồng Hạnh

  • Nguyên PT. Chủ nhiệm khoa Siêu âm chẩn đoán – Bệnh viện TWQĐ 108
  • Giáo viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Viện Nghiên cứu Y Dược Lâm sàng 108.