GS.TS.TTND Nguyễn Văn Thông

GS.TS.TTND Nguyễn Văn Thông

  • Chủ tịch Hội Thần kinh – Đột quỵ Việt Nam
  • Nguyên Giám đốc Trung tâm đột quỵ – Bệnh viện TWQĐ 108
  • Phó Chủ tịch Hội Phòng chống Đột quỵ Việt Nam
  • Uỷ viên Hội Thần kinh Việt Nam
  • Uỷ viên Hội đồng chuyên môn chỉ đạo chương trình đào tạo điều trị đột quỵ, Bộ Y tế
  • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thần kinh.