GS.TS.TTND Lê Danh Tuyên

GS.TS.TTND Lê Danh Tuyên

Cố vấn cao cấp phụ trách dinh dưỡng

  • Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam
  • Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế.