GS.TS.TTUT Lâm Khánh

GS.TS.TTUT Lâm Khánh

  • Nguyên Viện trưởng Viện Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Cán bộ trung ương
  • Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
  • Phó Chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa – Bộ Quốc phòng
  • Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Chẩn đoán hình  – Viện Nghiên cứu Y dược Lâm sàng 108
  • Uỷ viên Ban chấp hành Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam.