Đại tá. ThS. BS CKII Nguyễn Thị Bạch Liễu

Đại tá. ThS. BS CKII Nguyễn Thị Bạch Liễu

Bác sĩ Nội – Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh

  • Trên 30 năm kinh nghiệm Chuyên khoa Nội – Nội tiêu hoá – Nội soi tiêu hoá
  • 1990: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa – Học viện Quân y
  • 1996: Tốt nghiệp CKI Nội
  • 2001: Tốt nghiệp ThS Tiêu hoá
  • 2010: Tốt nghiệp CKII Nội tiêu hoá.