BS Cao Thị Quỳnh Anh

BS Cao Thị Quỳnh Anh

Học vấn

  • 2008-2014: Học BS Đa khoa tại Học viện Quân y 103
  • 2020-2022: Học ThS Tai – Mũi – Họng tại Học viện Quân y 103

Quá trình làm việc

Hơn 10 năm kinh nghiệm Khám và điều trị Tai – Mũi – Họng

Đề tài nghiên cứu

Đánh giá hiệu quả sử dụng nội soi ống mềm trong chẩn đoán ung thư hạ họng, thanh quản tại bệnh viện Quân  Y 103.